Fotogalerie

Дорнод аймаг: "Зүүн бүсийн үр тарианы үйлдвэрлэл ба үр сорт” сэдэвт сургалт

Герман-Монголын хамтын ажиллагааны Тогтвортой хөдөө аж ахуй төслөөс “Зүүн бүсийн үр тарианы үйлдвэрлэл ба үр сорт” сэдэвт талбайн болон танхим хосолсон сургалтыг 2021 оны 08 дугаар сарын 19-20-ны өдрүүдэд Дорнод аймгийн Халхгол суманд ХХААХҮЯ, Дорнод аймгийн ХХААГ, ХАА-н Халх гол үндэсний бүтээн байгуулалтын бүсийн захиргаа, Дорнод бүсийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн хүрээлэнтэй хамтран зохион байгууллаа.