Fotogalerie

“Газар тариалангийн сургалт, нэвтрүүлэлтийн арга зүй” талбайн сургалт Хөвсгөл аймагт

Герман-Монголын хамтын ажиллагааны “Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төсөл, ХААҮШУОНТ хамтран аймгууд дах сургалт, нэвтрүүлэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд болон агрономчдын ур чадварыг сайжруулах танхимын ба талбайн цуврал сургалтыг 2019 оноос зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн талбайн сургалтыг 2020 оны 8-р сарын 13-14-ний өдрүүдэд Хөвсгөл аймагт зохион байгуулж, Хөвсгөл, Хэнтий, Говь-Сүмбэр, Дундговь, Баянхонгор аймгуудын сургалт, нэвтрүүлэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд, Хөвсгөл аймгийн болон Тариалан сумын агрономчид оролцлоо.