Төслийн оффис

Юнити Центр, 506 тоот

Оюутны гудамж 44

Сүхбаатар дүүрэг, 8 хороо

14191 Улаанбаатар, Монгол Улс

E-Mail: project.mn@iakleipzig.de

Web: www.dmknl.de

Төсөл хэрэгжүүлэгч:

ИАК АГРАР КОНСАЛТИНГ ХХК

Ганболдын Ганцэцэг, Төслийн зохицуулагч

Борнаэр гудамж 16

04288 Лайпциг, Герман

Утас.:+ 49 34297 - 714-23

Факс: +49 34297 - 714-84

И-мэйл: g.ganbold@iakleipzig.de

Вэб: www.iakleipzig.de

IAK AGRAR CONSULTING GmbH