Fotogalerie

Төмс, үр тарианы талбайн хянан баталгааны чиглэлээр зөвлөх мэргэжилтэн ирж ажиллалаа

Тогтвортой хөдөө аж ахуй төслөөс ХХААХҮЯ, УГТХ-тэй хамтран 2018 оны 07 дугаар сарын 24-26-ны өдрүүдэд “Төмс, үр тарианы талбайн хянан баталгаа" сэдвээр гурван өдрийн сургагч багш бэлдэх зорилго бүхий сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад УГТХ-ийн үр үржүүлгийн чиглэлийн судлаачид, аймгийн ХАА-н газрын мэргэжилтнүүд, агрономчид болон МХЕГ-ын үр үржүүлгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.