Fotogalerie

Холбооны сортын агентлагаас зөвлөх мэргэжилтэн ирж ажиллаа

Холбооны сортын агентлагийн газрын дарга Др. Фройденштайн 2016 оны 8 сарын 01-04-ны хооронд Монгол улсад ирж ажиллаа. Тэрээр ажиллах хугацаандаа ХХААХҮЯ, Дарханы УГТХ зэрэг байгууллагуудын төлөөлөгчидтэй уулзалдан, сорт сорилтын станцуудын үйл ажиллагаатай газар дээрээс нь танилцлаа.