Үйл ажиллагаа

2021

Saturday, 16.10.2021

“Тариалангийн хяналт, шалгалтад ургамал хамгааллын цогц арга ба цахим технологи ашиглах боломж, шийдлүүд” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газартай хамтран “Тариалангийн хяналт, шалгалтад ургамал хамгааллын цогц арга ба цахим технологи ашиглах боломж, шийдлүүд” сэдэвт сургалтыг Увс аймгийн Улаангом, Сагил сумдад 2021 оны 10 дугаар сарын 16-17-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтад МХЕГ-ын нийслэл, орон нутгийн таримал ургамлын үр, хорио цээр, Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын 30 гаруй улсын /ахлах/ байцаагчид танхимын болон талбайн хоёр өдрийн сургалтад хамрагдлаа.

Read more …

Wednesday, 25.08.2021

“Газар тариалангийн сургалт, нэвтрүүлэлтийн арга зүй” талбайн сургалт Архангай аймагт

Герман-Монголын хамтын ажиллагааны “Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төсөл, ХХААХҮЯ-ны Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн төв (хуучнаар Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв) хамтран орон нутагт газар тариалангийн сургалт, нэвтрүүлэлтийн (экстейншний) чадавх бий болгоход чиглэсэн цуврал сургалт, зөвлөгөөнүүдийг улс, бүс, аймгийн түвшинд 2019 оноос хойш зохион байгуулж ирсэн. Цар тахлын нөлөөгөөр сүүлийн жилүүдэд нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулах боломж хумигдсан боловч хамтын ажиллагаагаа 2021 онд боломж, бололцоондоо нийцүүлэн үргэлжлүүлсээр байна. Энэ удаагийн талбайн сургалтыг ТХАА төсөл, Судалгаа хөгжлийн төв болон Архангай аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар хамтран 2021 оны 8-р сарын 25-26-ны өдрүүдэд тус аймагт зохион байгууллаа.

Read more …

Thursday, 19.08.2021

“Дорнод бүсийн үр тарианы үйлдвэрлэл ба үр сорт” сэдэвт сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

Герман-Монголын хамтын ажиллагааны Тогтвортой хөдөө аж ахуй төслөөс “Дорнод бүсийн үр тарианы үйлдвэрлэл ба үр сорт” сэдэвт талбайн болон танхим хосолсон сургалтыг 2021 оны 08 дугаар сарын 19-20-ны өдрүүдэд Дорнод аймгийн Халхгол суманд ХХААХҮЯ, Дорнод аймгийн ХХААГ, ХАА-н Халх гол үндэсний бүтээн байгуулалтын бүсийн захиргаа, Дорнод бүсийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн хүрээлэнтэй хамтран зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтад Дорнод аймгийн Баянтүмэн, Булган, Цагаан-Овоо, Гурванзагал, Сэргэлэн, Халхгол сумдын 30 гаруй тариалан эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл, мөн тус сумдын Хөдөө аж ахуйн Тасгийн мэргэжилтэнүүд оролцлоо.

Read more …

Monday, 26.07.2021

Говь-Алтай аймагт зохиогдсон „Экологижсон газар тариалангийн зохистой дадал“ сургалт

Баруун бүсэд газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх бодлогын зорилтод нийцүүлэн Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-аас санаачилсан “Газар тариалан, жимс жимсгэнэ” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх зорилгоор ХХААХҮЯ-наас тавьсан хүсэлтийн дагуу ТХАА төслөөс “Экологижсон газар тариалангийн зохистой дадал” сургалтыг 2021 оны 7-р сарын 26-27-ны өдрүүдэд Говь-Алтай аймгийн Тайшир сумын агропаркыг түшиглэн зохион байгууллаа. “Газар тариалан, жимс жимсгэнэ” хөтөлбөрийн хүрээнд тус аймагт экологижсон газар тариаланг түлхүү хөгжүүлэхийг зорьж буй бөгөөд дээд зэргийн чанартай, үнэ цэнэтэй экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх замаар хөрс, цаг уурын хүчин зүйлсээс шалтгаалан ургац хязгаарлагдах сул талаа нөхөх бодлого баримталж байна.

Read more …

Monday, 19.07.2021

Увс, Ховд аймагт зохиогдсон „Үр тариа, таримал тэжээл, төмс, хүнсний ногооны аж ахуйд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлэх нь“ сэдэвт сургалт

Ковид-19 цар тахлаас шалтгаалан зорчих хөдөлгөөн, нийтээр зохион байгуулагдах үйл ажиллагаа хязгаарлагдаж, ялангуяа алс хязгаар нутгуудад тариаланчдад чиглэсэн сургалтын үйл ажиллагаа 2020 оноос хойш тасалдаад байна. Энэ байдал нь тариаланчдын мэдлэг, мэдээлэл хоцрогдоход хүргэж, газар тариалангийн зохистой дадал, төрөөс газар тариалангийн салбарт баримталж буй бодлого, шинээр нэвтэрч буй журам, заавруудыг нийт тариаланчдад таниулж, мөрдүүлэх ажилд саад болж байна. Тухайлбал 2019 онд батлагдсан “Жимс жимсгэнэ, хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг хялбаршуулан нэвтрүүлэх заавар”-ыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, баталгаажуулах ажлын явц ялангуяа баруун аймгуудад удаашрах хандлагатай байна.

Read more …

Tuesday, 04.05.2021

„Хөдөө аж ахуйн сургалт, нэвтрүүлэлтийн арга зүй, зохион байгуулалт, санхүүжилт“ сэдэвт хэлэлцүүлэг

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 93-р тогтоолоор “Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, туршилт, үйлдвэрлэл, бизнесийн корпораци” төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар, “Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв” улсын төсөвт үйлдвэрийн газрыг нэгтгэх замаар ХХААХҮЯ-ны харъяа “Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн төв” (ХХААХҮСХТ) улсын төсөвт үйлдвэрийн газрыг байгуулсан. Уг төв ХААҮШУОНТ-ийн залгамж болж ажиллахын зэрэгцээ ХҮСТҮБК-ийн эрхэлж байсан эрдэм шинжилгээ, арьс шир боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хавсран эрхэлж байна.

Read more …

Tuesday, 23.03.2021

Таримал ургамлын сорт сорилт, үр үржүүлэг сэдэвт цахим сургалт зохион байгууллаа

Герман-Монголын хамтын ажиллагааны Тогтвортой хөдөө аж ахуй төслөөс ХХААХҮЯ, МХЕГ, ХААИС, УГТХ-тэй хамтран “Таримал ургамлын сорт сорилт, үр үржүүлэг” сэдэвт цахим сургалтыг 3 сарын 23-26-нд амжилттай зохион байгууллаа. Уг сургалтад аймгуудын ХХААГ-ын агрономчид, МХГ-ын Таримал ургамлын үр, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагчид, ХААДС-ийн төв болон орон нутгийн харьяа байгууллагуудын шинжээчид, мэргэжилтнүүд, ОБЕГ-ын Улсын нөөц, хүмүүнлэг тусламжийн газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, хувийн хэвшлийн төлөөллүүд зэрэг салбарын холбогдох 120 гаруй оролцогчдыг хамрууллаа.

Read more …