Эрсдлийн менежментийн чиглэлээр үйл ажиллагаа

2017

Wednesday, 11.10.2017

Тариалангийн даатгалын чиглэлээр зөвлөх мэргэжилтэн Др. Бобоёонов Монгол улсад ирж ажиллаа

Тариалангийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүд нь байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдал, хортон шавьж, хог ургамалд нэрвэгдэх зэрэг олон төрлийн эрсдлүүдтэй нүүр тулах хэрэгтэй болдог. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөс шалтгаалан байгалийн гамшигт үзэгдэл, ган болох давтамжууд улам ойртсоор байгаа билээ.  Тиймээс тариалангийн салбарт учирч буй эдгээр эрсдлийг тодорхой хэмжээнд бууруулах үүднээс Монгол орны нөхцөлд тохирсон эрсдлийн менежментийн системийг бий болгох зайлшгүй шаардлага үүсч байна.

Read more …

Saturday, 08.04.2017

Тариалангийн даатгалын чиглэлээр зөвлөх Др. Лайф Хаймфарт Монгол Улсад ирж ажиллалаа

Монгол орны нөхцөлд газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэх нь байгаль цаг уураас шууд хамааралтай, эрсдэл өндөртэй салбар юм. Гэсэн хэдий ч 2016 оны эцсийн байдлаар, тус салбарт үр тарианы 1200 гаруй, төмс, хүнсний ногооны 370 гаруй аж ахуйн нэгжүүдэд, иргэд хувиараа өрхийн хэмжээнд түр болон байнгын ажлын байранд 111,6 мянган тариаланчид, ногоочид ажиллаж байна. Эдгээр иргэдийн амьжиргаанд тэдний үйлдвэрлэлийн тогтвортой байдал чухал нөлөөтэй. Энэ тогтвортой байдал, эрсдлийг бууруулах санхүүгийн систем нь газар тариалангийн даатгал тогтолцоо юм.

Read more …